Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Met biobased bouwstenen kunnen 100% biobased eindproducten worden samengesteld. Biobased eindproducten zijn bijvoorbeeld bestaande (C-switch) of nieuwe polymeren die met behulp van biobased bouwstenen worden gebouwd. Ook chemicaliën in combinatie met andere C-producten als kleur- en geurstoffen, reduceermiddel, coatings, harsen, lijmen en vezels kunnen 100% biobased eindproducten zijn. Ook kan een reststroom van de productie van biobased bouwstenen gebruikt worden als brandstof.

Wat is de potentie?
Naast de Kton CO2 potentie hebben 100% biobased eindproducten vaak een aantal nieuwe eigenschappen die kansen bieden in de andere markten. De inzet van biobased bouwstenen levert bedrijven verder imagovoordeel, LCA-voordeel, nieuwe eigenschappen als composteerbaarheid en biodegradeerbaarheid, economisch ketenvoordeel en onafhankelijkheid van fossiele grondstoffen.

  • Biobased chemicaliën in combinatie met andere C-producten heeft een potentie van 116 Kton CO2.
  • Biobased materialen hebben een potentie van 120 Kton CO2.

Voorbeelden of interessante projecten

  • PEF van Avantium (zie klapper) en BioFoam van SYNBRA/PURAC (zie icoon)
  • Voorbeeld van biofolies van PLA en nieuwsbericht op Agentschap NL website. 

Meer informatie
Volgens European Bioplastics bedroeg de wereldwijde productiecapaciteit van biobased kunststoffen in 2010 724.000 ton. Voor 2015 verwacht men een groei naar 1.710.000 ton. Hierbij zijn ook fossiele biodegradeerbare kunststoffen meegeteld.