Routekaart Chemie

VEMW verheugd over signaal Amerikaanse export van schaliegas

23 Mei 2013

De Amerikaanse president Obama maakt zich sterk voor de bouw van LNG-installaties om in de VS gewonnen schaliegas te exporteren. Dit signaal gaf hij af tijdens een bezoek aan Midden-Amerika. VEMW, de belangenvereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers, is hier vanuit het oogpunt van vrijhandelsverkeer verheugd over. Het biedt perspectief om de export van gas te betrekken bij de onderhandelingen over vrijhandel tussen Europa en de VS.

Obama wil een aantal Midden-Amerikaanse landen aan goedkope energie helpen. Met de honorering van (tientallen) vergunningsaanvragen voor installaties die aardgas vloeibaar maken, komt de export van goedkoop schaliegas in beeld. Tot op heden waren er in de VS sterke geluiden om de export van (schalie)gas tegen te gaan om de concurrentiepositie van de binnenlandse industrie te behouden.

“Gas is een geopolitiek instrument geworden, maar opvallend genoeg met een verschillende inzet van de wereldmachten", zegt directeur Hans Grünfeld van VEMW. "Waar Rusland de export van gas maximaliseert en probeert daarmee naast inkomsten aan politieke invloed te winnen, leek de VS de export te beperken om de eigen economie te bevoordelen. Het is interessant te zien dat die strategie mogelijk losgelaten gaat worden, waardoor de gasprijzen in de verschillende continenten naar elkaar toe kunnen groeien. De landen waarnaar Obama gas wil exporteren zijn landen waarmee de Amerikanen geen vrijhandelsdeal hebben. Wij roepen de Europese leiders opnieuw op om met de Amerikanen te onderhandelen over de vrijhandel tussen beide continenten."

Het is volgens Grünfeld goed dat de Europese Commissie ook de mogelijkheden onderzoekt voor een reguleringskader voor schaliegaswinning binnen de EU. "De winning van schaliegas in de Verenigde Staten is een game changer. Dat is een ontwikkeling die we niet kunnen negeren, omdat die ook implicaties heeft voor de concurrentiepositie van de Europese industrie en de brandstofmix van onze elektriciteitsproductie. Mogelijk zijn er ook gevolgen voor de strategische positie van Nederland en de veiligheid van onze energievoorziening. Daarom moet de discussie over schaliegas gevoerd worden en is een debat op grond van argumenten van belang. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa, omdat er sprake is van een Europese gasmarkt.”

Bron: Chemie Magazine, mei 2013