Routekaart Chemie

VNCI blij met uitspraak SG Camps over effectiever klimaatbeleid door sturen op CO2

14 Jan 2016

De VNCI is blij met de uitspraken van de secretaris-generaal Maarten Camps van het Ministerie van Economische Zaken in zijn nieuwjaarsartikel in economenblad EBS van afgelopen donderdag 7 januari.

"Strikt genomen is – gelet op het achterliggende strategische doel: het tegengaan van de opwarming van de aarde – alleen de CO2-indicator nog relevant. Idealiter richt de overheid zich op deze indicator. Deze is technologieneutraal en sorteert niet voor op een bepaalde oplossing, zodat er ruimte wordt gegeven aan de ontwikkeling van verschillende oplossingen die aan het strategische doel een bijdrage kunnen leveren, en aan de afruil tussen die oplossingen.", schrijft Camps.

De VNCI pleit al langer voor het centraal stellen van één doelstelling, namelijk CO2 reductie. Één leidend CO2 doel leidt tot de meest kostenefficiënte implementatie van het klimaatbeleid met de minste marktverstoring en stelt de chemische industrie in staat om maximaal haar bijdrage te leveren aan verduurzaming. Zo wil zij ook het verduurzamen van haar grondstoffen door inzet van biomassa en gerecyclede materialen tenminste gelijk aan de opwekking van duurzame energie ondersteund krijgen op basis van de vermeden hoeveelheid CO2, iets waar ook de Commissie Corbey toe adviseert. Maar ook het ondersteunen van grootschalige demonstratieprojecten gericht op energiebesparing door inzet van nieuwe technologieën verdient meer ruimte onder het centraal stellen van CO2 reductie.

Lees hier de volledig positie van de VNCI op een kosteneffectief klimaatbeleid.