Routekaart Chemie

VNCI over Energierapport Kamp: Voor Co2-reductie is meer nodig dan een eenzijdige focus op energie

18 Jan 2016

De VNCI heeft met interesse het Energierapport gelezen dat minister Henk Kamp van Economische Zaken op 18 januari jl. heeft uitgebracht. Wij zijn positief over het feit dat de minister voor het behalen van de klimaatdoelen meer zal sturen op CO2 (in lijn met het eerder uitgebrachte RLI advies).

Het Energierapport vertelt echter maar het halve verhaal als het gaat over broeikasgasreductie. Het rapport stelt terecht dat naast het verduurzamen van de energievoorziening ook het verduurzamen van grondstoffen en materialen van groot belang is voor het halen van de Europese doelen voor de reductie van broeikasgasemissies. Het Energierapport gaat hier echter helaas niet op in.

De Nederlandse chemische industrie kijkt reikhalzend uit naar actief beleid voor het ondersteunen van de inzet van hernieuwbare grondstoffen in materialen zoals dit al gebeurt voor energietoepassingen van biomassa. De VNCI hoopt stellig, dat het kabinet met de in dit rapport aangekondigde “Strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030” voor herkansing gaat.

De VNCI zal de door Kamp aangekondigde ‘energiedialoog’ actief benutten om naar voren te brengen wat nodig is om de mogelijkheden te realiseren van verduurzaming binnen de chemie op het gebied van energiebesparing, benutting van restwarmte, doorbraaktechnologieën en verduurzaming van grondstoffen. De chemische industrie heeft hierover op 7 december jl een constructieve rondetafelbijeenkomst gehad met Minister Kamp waarover de Tweede Kamer vorige week is bericht. Gelukkig staat de minister in die brief wel open voor andere verduurzamingsopties dan louter energiebesparing.