Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Alle biobased afval- en reststoffen die worden verwerkt tot energie vallen onder deze oplossingsrichting. Alle niet biobased afval- en reststoffen valt binnen energie efficiency (waste levering aan derden).

Wat is de potentie?
Afval- en reststoffen heeft een potentie van 175 Kton CO2.

Meer informatie?