Routekaart Chemie

Hoewel het scheiden en hergebruiken nu niet vaak door chemiebedrijven worden uitgevoerd, zou de chemie een belangrijke rol kunnen spelen in recycling tot op materiaalniveau, oftewel het ontwikkelen en uitvoeren van depolymerisatietechnologieën.

Inhoud
Afval kan gebruik worden om weer terug te brengen naar monomeren of syngas, die vervolgens als feedstock gebruikt kunnen worden.

Resultaat/potentie voor de chemische sector
Als wordt uitgegaan van een volledige verwerking van het brandbare afvalaanbod binnen Nederland zal de CO2-uitstoot, uitgaande van het potentieel van circa 7 Mton afval, met circa 11 Mton CO2 dalen.


Klik op de afbeelding voor meer informatie