Routekaart Chemie

Wat houdt het in
In de natuur vindt biologische omzetting van CO2 plaats in groene planten en algen via fotosynthese waarbij de zon als energiebron fungeert. Van dit principe wordt al tientallen jaren gebruik gemaakt bij de productie van Spirulina, Chlorella, Dunaliella en aanverwante producten voor de farmaceutische- en voedingsupplementen industrie. De productie vindt hoofdzakelijk plaats in open systemen als baden en bekkens in de VS en Azië. Ook in Nederland vindt er al enige tijd op kleinere schaal commerciële algenproductie plaats voor dergelijke nicheproducten.

Ondanks dat er meer 'biomassa' per vierkante meter geproduceerd kan worden dan via de traditionele landbouwroute, is het cultiveren en oogsten echter duurder en zijn de energiebehoeften hoger. Dit is voor de huidige nicheproducten geen probleem. De technieken zijn hierdoor echter nog niet geschikt voor commerciële productie van biomassa voor energievoorziening of chemicaliën in een bulkmarkt.

Wat is de potentie?
Zie verdiepende studie

Grote potenties: 200 pilot plants
Aan de andere kant zijn de potenties groot. Met een stijgende behoefte aan energie, slinkende fossiele brandstof reserves en maatschappelijke knelpunten rond de huidige generatie biobrandstoffen (bedreiging wereldwijde voedselproductie) zal de vraag naar alternatieve brandstoffen blijven stijgen. Omdat micro-algen snel groeien en voor de helft bestaan uit olieachtige stoffen waaruit biodiesel kan worden gewonnen en voor de rest uit eiwitten die kunnen worden gebruikt als grondstoffen voor voedingsmiddelen, kan olie uit algen een belangrijk alternatief zijn. Inmiddels zijn er wereldwijd al ongeveer 200 pilot plants in werking of ontwikkeling.

Voorbeeld en projecten

  • Yara is een van de grootste leveranciers van hergebruikt zuiver CO2 in de glastuinbouw. (Zie icoon)