Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Energiebesparing zorgt voor minder CO2-uitstoot, lagere energielasten en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Bovendien levert een efficiënt gebruik van energie geld op. De routekaart onderscheidt twee oplossingsrichtingen:

  1. Elektriciteit
  2. Warmte (potentie: 282 Kton CO2)

Warmte-efficiëntie kent vervolgens drie oplossingen: 1) nieuwe installaties plaatsen (potentie: 246 Kton CO2), 2) elektrificatie (potentie: 13 Kton CO2) en 3) procesaanpassing (potentie: 457 Kton CO2).

Wat is de potentie?
Binnen de vertakking Besparing is de potentie 1294 Kton CO2. Verderop in deze vertakking is er 282 Kton warmte (besparing), 246 Kton CO2 door nieuwe installaties, 13 Kton CO2 door elektrificatie en 774 Kton CO2 door procesaanpassingen.

Voorbeelden of interessante projecten
In de verdere vertakkingen zijn voorbeelden te vinden.

Meer informatie?