Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Het gaat hier om het verbeteren van transporttechnologie en transportmogelijkheden. In Nederland ligt een uitgebreid netwerk van pijplijnen waarlangs transport mogelijk is. Transport kan ook per schip en in tankwagens plaatsvinden. Uitdagingen liggen hier vooral in integrale ketenoplossingen.

Bij korte afstanden is vervoer per schip echter economisch onaantrekkelijk (bron: Gale, 2002). CO2 zal in een pijplijn in superkritische toestand worden getransporteerd (80-120 bar), moet een zuiverheid van tenminste 95% hebben en moet vrij zijn van water. CO2 wordt vooral in de Verenigde Staten veel getransporteerd. Daar ligt een 3.100 km lang netwerk van CO2-pijpleidingen, die een jaarlijkse capaciteit van circa 44 Mton CO2 hebben (bron: ECN).

Wat is de potentie?
Beter transporteren heeft een potentie van 15 Kton CO2.

Voorbeelden of interessante projecten

In Nederland wordt momenteel circa 0,5 Mton CO2 hergebruikt. Het bekendste voorbeeld/ bedrijf is OCAP waarbij circa 0,4 Mton CO2 in geconcentreerde vorm wordt afgevangen van de Shell raffinaderij en Abengoa en via een uitgebreid transportnetwerk wordt getransporteerd naar glastuinbouwers in het Westland.