Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Andere broeikasgasvermindering zijn vooral het afvangen van N2O en CFK’s binnen de chemische processen. Deze gassen hebben een zogenaamde CO2-equivalenten waarde.

Een overzicht van enkele belangrijke broeikasgassen:

Naam

Naam (engels)

Formule

CO2-equivalent

Koolstofdioxide

Carbon Dioxide

CO2

1

Methaan

Methane

CH4

23

Distikstofoxide

Nitrous oxide

N2O

296

Waterdamp

Water vapor

H2O

?

Chloorfluorkoolstofverbindingen

CFC-11, CFC-12

CxFyClz

5700 tot 11900

Zwavelhexafluoride

Sulfur hexafluoride

SF6

22200

Een groot deel van de huidige gerealiseerde emissievermindering van de chemie is reeds uit deze oplossingsrichting voortgekomen.

Wat is de potentie?
Het afvangen van andere broeikasgassen heeft een potentie van 216 Kton CO2.

Voorbeelden of interessante projecten

  • Het CBS geeft aan dat de daling van de totale emissies vooral is te danken aan de reductie van lachgas [N2O]. Sinds 2008 vallen de N2O-emissies van 2 fabrieken voor de productie van salpeterzuur, van DSM en Yara onder emissiehandelssysteem. Er is een benchmark voor N2O bepaald; de bedrijven hebben in de loop van 2007 al reductiemaatregelen genomen om aan de 'cap' te voldoen. De reductie bedraagt 4 miljoen ton CO2e; te vergelijken met de CO2-emissie van een kolencentrale. Bron: website www.emissierechten.nl.
  • Zie ook een mooi voorbeeld bij Yara.