Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Carbon Capture and Storage (CCS) is het afvangen en opslaan van koolstofdioxide, ofwel CO2. Afvangen kan na verbranding en na vergassing. Carbon Capture Usage (CCU)  betekent het gebruik van CO2 als grondstof. Economisch interessant zijn de kassenteelt, frisdrank/food, algen, brandstof, chemicaliën, bouwproducten en polymeren. Meerdere CCS-projecten zijn stopgezet vanwege weerstand, dus ontwikkelingen in de gaten te houden is van belang. Bijvoorbeeld via CATO II, het grootste CCS-onderzoeksprogramma ter wereld.

Aantal projecten
Er bevinden zich ongeveer 30% nieuwe projecten en ongeveer 70% projecten in de pijplijn die tot 2030 uitgevoerd gaan worden. De verdiepende studie naar CCU-oplossingen is uitgevoerd door SPPS.

Ambitie en potentie
De potentie voor projecten in de pijplijn is 4,6 Mton CO2, voor nieuwe projecten 2,1 Mton CO2.

Risico’s
Verschillende risico's kunnen ervoor zorgen dat de potentie van de chemiesector om een enabler te zijn van duurzame producten niet haalbaar is.  Deze risico's zijn onderverdeeld in technologische risico’s, markt- en organisatorische risico’s.

Randvoorwaarden
Om de innovatieprojecten te laten slagen, zijn er randvoorwaarden die collectief moeten worden aangepakt.

Voorbeelden of interessante projecten