Routekaart Chemie

Nederland is geschikt voor diepe geothermie, een vorm van duurzame energie. Er zit meer geothermie, ofwel aardwarmte, onder Nederland dan gas, olie en kolen. Geothermie kan dus in een behoordelijk deel van de Nederlandse warmtevraag voorzien, zonder hinder, met minimale CO2-emissies en onafhankelijk van de weersomstandigheden.

Inhoud
Geothermie is dan ook een veelbelovende vorm van duurzame energie. Er spelen op dit gebied alleen nog nieuwe projecten, dus zijn er nog geen concrete projecten bij bedrijven zelf te laten zien. Om de benodigde hoge temperaturen te bereiken, moet er enkele kilometers diep worden geboord. Dit is vergelijkbaar met de productie van niet-conventioneel gas, zoals schaliegas. Er zijn dan ook technologische en organisatorische risico’s verbonden aan deze vorm van duurzame energie.

Resultaat/ potentie voor de chemische sector
50 putten.

Aanvullende informatie


Klik op de afbeelding voor meer informatie