Routekaart Chemie

De Dividing Wall Column biedt mogelijkheden om tijdens de destillatie, het grootste energieverbruik in de raffinage, een forse energiebesparing (30%) te behalen, zij het dat dit alleen bewezen techniek is voor destillatie van lichte fracties.

Inhoud
Dividing Wall kolommen zijn een alternatief voor multi-kolommen systemen die investering- en operationele kosten kunnen terugbrengen. De investeringskosten lopen terug met 20 - 30%, de operationele kosten met 25%.

Resultaat en/of potentie voor de chemische sector
Dit project heeft een grote potentie voor de hele chemische sector. Toch wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het reduceren van energie: het project heeft een potentiële energiebesparing van 7,7 PJ (zie berekening in de afbeelding).

Meer informatie:
Rapport: Dividing wall columns – which wall separates Dutch industry from application?


Klik op de afbeelding voor meer informatie