Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Duurzame en hernieuwbare energiebronnen veroorzaken geen CO2-uitstoot of hoogstens CO2 van kortcyclische bronnen. De chemie heeft drie mogelijkheden: zelf duurzame energie opwekken, inkopen of de grondstoffen leveren voor energieopwekking. Duurzame energie is vaak duurder dan energie uit fossiele bronnen. Kansen liggen vooral in samenwerking in lokale specifieke situaties. Een mooi voorbeeld is een eigen centrale voor duurzame energie bij Akzo Nobel. (Zie icoon Duurzame Energie Centrale)

Aantal projecten
Er bevinden zich 12 nieuwe projecten en 44 (waarvan 11 gekwantificeerd) projecten in de pijplijn die tot 2030 uitgevoerd gaan worden.

Ambitie en potentie
Het aantal lopende duurzame energieprojecten bij de chemie is beperkt: 0,2 Mton CO2. De potentie van nieuwe projecten is 1,2 Mton CO2.

Risico’s
Verschillende risico's kunnen ervoor zorgen dat de potentie van de chemiesector om een enabler te zijn van duurzame producten niet haalbaar is. Deze risico's zijn onderverdeeld in technologische risico’s, markt- en organisatorische risico’s.

Randvoorwaarden
Om de innovatieprojecten te laten slagen, zijn er randvoorwaarden die collectief moeten worden aangepakt.

Voorbeelden of interessante projecten
  • Verkenning van het energienet voor de toekomst
  • Naar een schone economie in 2050
  • Energieperspectief 2030