Routekaart Chemie

Bedrijven kunnen nieuwe duurzame functies ontwikkelen voor een product in de gebruikersfase zoals duurzame energieopwekking.

Door duurzame energie in te zetten worden bedrijven minder afhankelijk van energie die afkomstig is van fossiele energiedragers. Dat kan op termijn fors schelen in de energiekosten.

Wat is de potentie?
De potentie van deze oplossing is 198 Kton CO2.

Meer informatie?