Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Duurzame producten zijn producten die op een of meer aspecten minder belastend, neutraal of zelfs verbeterend zijn voor mens (People) of de aarde (Planet). In het geval van de routekaart is het hoofdaspect CO2 (equivalenten) en worden alle duurzaamheidbijdragen hieraan gerelateerd.

De impact van duurzaamheid wordt vaak gekwantificeerd met behulp van een levenscyclus assessment (LCA). Een LCA geeft een overzicht van de belasting van een product in de hele keten: van grondstoffase tot recycling en hergebruik.

Drie belangrijke fasen in de levenscyclus zijn:

  • Pre use fase: de fase van aanmaak van het product;
  • Use fase: de fase in de levenscyclus van gebruik van het product;
  • Post use fase: de fase van hergebruik van het product en/of delen daarvan.

Ambitie en potentie
In het routekaarttraject zijn verschillend projecten geïdentificeerd die bijdragen aan 'duurzame producten'. Samen leveren de projecten de ambitie op om in 2030 1,2 Mton CO2 te reduceren. De voor risico’s gecorrigeerde potentie (projecten in de pijplijn bij chemiebedrijven) ligt net boven de 0,1 Mton CO2. De potentie voor nieuwe projecten bedraagt 1,1 Mton CO2.

Potentie volgens andere bronnen
Uit een analyse in opdracht van de ICCA (International Council of Chemical Associations) en Responsible Care, uitgevoerd door het Öko-Institut en McKinsey, blijkt dat de chemische industrie 6,9 tot 8,5 Gt CO2 bespaart doordat producten duurzamer zijn. Dit is meer dan de 3,3 Gt CO2 die de chemische industrie zelf uitstoot!

Risico’s
Verschillende risico's kunnen ervoor zorgen dat de potentie van de chemiesector om een enabler te zijn van duurzame producten niet haalbaar is.  Deze risico's zijn onderverdeeld in technologische risico’s, markt- en organisatorische risico’s.

Randvoorwaarden
Om de innovatieprojecten te laten slagen, zijn er randvoorwaarden die collectief moeten worden aangepakt.

Voorbeeld: 11 keer sterker dan staal
Uit bestaande polymeren een nieuwe sterke vezel ontwikkelen. Het Arnhemse bedrijf Teijin Aramid deed het en maakte het kogelwerende materiaal Endumax. R&D-projectcoördinator Soon Joo Bovenschen vertelt over de succesfactoren van dit project: samenwerking, marktkennis en commitment.

Voorbeeld: Resultaat verjongingscrème voor snelweg aangetoond
Na zes jaar intensief onderzoek zijn de wetenschappers van Latexfalt in Koudekerk aan den Rijn erin geslaagd het positieve effect van een nieuw ontwikkelde verjonging voor onderhoud aan ZOAB snelwegen in de praktijk aan te tonen. Lees meer