Routekaart Chemie

Wat houdt het in?

Fossiele grondstoffen als olie en (xx) kunnen worden vervangen door duurzame fossiele grondstoffen. Deze grondstoffen kennen een kleinere CO2-belasting. Een goed voorbeeld is de inzet van aard- en schaliegas. Deze gassen kennen een lagere CO2-belasting dan kolencentrales (zonder CCS).  

Meer informatie?

  • Verdiepende studie naar ondergronds werken