Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Energie moet zo efficiënt mogelijk worden geproduceerd en gebruikt. WKK kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren evenals restgebruik. Restgebruik is het afvangen en hergebruiken van bijproducten. Dat geldt voor materialen, bijgassen, warmte en stoom die tijdens het productieproces vrijkomen. Dat kan ook met derden (in de directe omgeving). Wordt er aan derden geleverd, dan kan dit ook onder andere oplossingsrichtingen vallen. Als afval wordt hergebruikt, dan valt dit het onder sluiten van de materiaalketen (oplossingsrichting 3). Wanneer bioafval een energietoepassing krijgt, dan valt het onder duurzame energie (oplossingsrichting 5).

Wat is de potentie?
Efficiënter energiegebruik heeft een potentie van 23 Kton CO2 die niet verder is toe te wijzen. WKK heeft een potentie van 774 Kton CO2. Verderop in de boom is de potentie door andere energiedragers voor eigen gebruik 6 Kton CO2, door delen van warmte met derden 284 Kton CO2 en waste 267 Kton CO2.

Voorbeelden of interessante projecten
Voorbeelden zijn verderop in de vertakking te vinden.

Meer informatie?