Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Efficiëntere afvang van CO2 betekent dat men meer opbrengst van de afvang wil nastreven.

De CO2 die wordt gevormd bij de verbranding van fossiele brandstoffen kan op twee plaatsen in het verbrandingsproces worden afgevangen: voor en na de verbranding. Hiervoor bestaan verschillende technieken, die 85% tot 95% van alle CO2 kunnen afscheiden uit de rookgassen. Afscheiden en opslaan kosten 10% tot 40% extra energie, afhankelijk van de gebruikte technologie.

Er zijn verschillende manieren van afvang relevant voor de chemie

  • Bij afvang van CO2 bij verbranding ('post-combustion')
  • Afvang van CO2 bij vergassing  ('pre-combustion')

Daarnaast is er nog een derde manier: oxyfuel combustion worden de kolen of het gas met zuivere zuurstof verbrand. Hierdoor wordt er zuiverder CO2 geproduceerd, waardoor de afvang van CO2 minder energie kost

Wat is de potentie?
Het efficiënter afvangen van CO2 heeft een potentie van 75 Kton CO2.

Voorbeelden of interessante projecten
Shell gaat bij zijn teerzandproject in Canada het broeikasgas CO2 afvangen en opslaan. Het zogeheten Quest-project wordt gebouwd namens de partners in het Athabasca Oil Sands Project, Shell, Chevron en Marathon Oil. Quest, dat in ongeveer 30 maanden wordt opgetrokken, krijgt een capaciteit van 1 miljoen ton per jaar. Het gas wordt in een steenlaag gepompt. De reductie van CO2-uitstoot bij een verwerkingsfabriek van Shell in Edmonton zal door Quest gelijk zijn aan de uitstoot van 175.000 auto's op jaarbasis. De kosten voor een periode van 15 jaar, waarvan 5 bouwjaren, worden geschat op 1,35 miljard dollar.