Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Het afvangen van CO2 na verbranding (post combustion capture) is CO2 die uit rookgassen ontstaan na het verbranden van (fossiele, maar ook bio)brandstoffen, zoals olie, gas en kolen. Dit is technisch het eenvoudigst en goedkoopst, omdat de CO2 sterk geconcentreerd is. Bij afvang van CO2 na de verbranding ('post-combustion') worden de rookgassen 'gewassen' in een gaswasser. Speciaal ontwikkelde absorbenten nemen de CO2 op en geven die elders weer af, waarna de CO2 kan worden opgeslagen en het absorbens kan worden hergebruikt. Momenteel wordt vooral gewerkt met amines, maar die kosten relatief veel extra energie om de CO2 weer af te scheiden. Nieuwe stoffen zijn in ontwikkeling.

Wat is de potentie?
Het efficiënter afvangen van CO2 bij verbranding heeft een potentie van 1.363 Kton CO2.

Voorbeelden of interessante projecten

The amine plant at Mongstad
The contract for design and construction of the amine plant was signed in 2009. The plant has incorporated great flexibilities and several new features have been included:

  • Improved amines (less degradation and reduced energy demand)
  • Minimum emission system
  • Rectangular concrete column, slip-form construction
  • Energy saver
  • Two alternative desorbers and reboilers
  • Amine reclaimer system

(Bron: website aker solutions)