Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Dit betreft het afvangen van CO2 na vergassing van zowel fossiele als biobased grondstoffen. Hierbij ontstaat een mengsel van waterstof (H2) en koolstofdioxide (CO2) waarna afscheiding van de CO2 mogelijk is. De fossiele brandstof wordt met behulp van zuurstof en/of water omgezet in syngas (een mengsel van koolmonoxide en waterstof).  Door het afscheiden van CO2 wordt de omkeerbare chemische omzetting beïnvloed ('shift') en ontstaat een gas met vrijwel zuiver waterstof. Bij verbranding levert waterstof alleen water op en geen CO2.

Wat is de potentie?
Het efficiënter afvangen van CO2 bij vergassing heeft een potentie van 750 Kton CO2.

Voorbeelden of interessante projecten

Proef met CO2-afvang in Buggenum
Nuon start bij de Willem-Alexander centrale in Buggenum een proef om CO2 af te vangen. De techniek van CO2–afvang wordt al ruim 50 jaar in de petrochemische industrie toegepast. Met deze proef wil Nuon de methodiek geschikt maken voor de energiesector en het proces verder optimaliseren. De Willem-Alexander Centrale maakt gebruik van de zogenaamde vergassingstechnologie. Het is daarom de ideale locatie om CO2 af te vangen vóór de verbranding van de brandstoffen (zogenaamde pre-combustion).

(Bron: website Nuon)