Routekaart Chemie

Bedrijven kunnen in de ‘pre-use fase’ al actie ondernemen om de verbeteringen in de LCA door te voeren.

Wat houdt het in?
Een bedrijf kan de eigen processen verbeteren of een bestaand materiaal vervangen.

Wat is de potentie?
Deze richting kent twee oplossingen:
1)      Verbeteren van het eigen proces (potentie: 142 Kton CO2)
2)      Vervangen van bestaande materialen door andere materialen

Voorbeelden of interessante projecten
Een voorbeeld is een brug van composiet met een betere CO2 footprint of minder energiebehoefte om het materiaal te maken.

Meer informatie?
Deze oplossing is ook onderdeel van het verbeteren van eigen energie-efficiency.