Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Energiebesparing zorgt voor minder CO2-uitstoot, lagere energielasten en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Bovendien levert een efficiënt gebruik van energie geld op.  De routekaart onderscheidt twee oplossingsrichtingen:

  1. Elektriciteit
  2. Warmte

Energiebesparing van elektriciteit kent een beperktere potentie dan warmte, omdat de chemie primair warmte nodig heeft. Er is echter wel een trend van verdergaande elektrificatie gaande.

Wat is de potentie?
Energiebesparing in de chemische industrie heeft een potentie van 1.249 Kton CO2 die niet verder is toe te wijzen aan warmte of elektriciteit.

Meer informatie?