Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Voor de energie-intensieve industrie als de chemie is efficiënt met energie omspringen economisch zeer interessant. Er zijn grofweg vier mogelijkheden om energie efficiënt te gebruiken: vermijding, duurzame energie, efficiënt gebruik en efficiëntere logistiek. In de routekaart signaleren we drie trends: procesintensivering, restgebruik en warmtekrachtkoppeling (WKK). Hoewel laaghangend fruit al is geplukt (beperkte investering, korte terugverdientijd), biedt energie-efficiency veel potentie. Dit geldt vooral nieuwe installaties of uitbreidingen, dus er moet voldoende investeringsruimte zijn.

De grootste energie-efficiency stappen zijn te maken door besparing. Dit geldt vooral voor de warmtevraag (door nieuwe installaties aan te schaffen) en bij procesaanpassingen (aanpassen van processtappen). Daarnaast zal procesintensivering een grote bijdrage gaan leveren. Ook efficiënt gebruik door restgebruik van warmte en afval heeft veel potentie, zowel door eigen gebruik als met derden. Ook van WKK's wordt veel verwacht qua besparingspotentie.

Aantal projecten
Er bevinden zich 6 nieuwe projecten en 122 (waarvan 45 gekwantificeerd) projecten in de pijplijn die tot 2030 gaan worden uitgevoerd.

Ambitie en potentie
De voor risico’s gecorrigeerde potentie bedraagt 5,7 Mton CO2 (dit komt ruwweg overeen met 90 PJ). De maximale technologische potentie (dus inclusief succesvol realiseren en maximale implementatie van alle researchprojecten) bedraagt 14,7 Mton CO2 (ruwweg 230 PJ, oftewel meer dan 50% van het energetisch verbruik van de sector).

Risico's
Verschillende risico's kunnen ervoor zorgen dat de potentie van de chemiesector om een enabler te zijn van duurzame producten niet haalbaar is.  Deze risico's zijn onderverdeeld in technologische risico’s, markt- en organisatorische risico’s.

Randvoorwaarden
Om de innovatieprojecten te laten slagen, zijn er randvoorwaarden die collectief moeten worden aangepakt.