Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
De chemie kent vele scheidingsmethoden. Die kunnen ook gebruikt worden voor het scheiden van post use producten. Voorbeelden van chemische scheidingsprocessen zijn extractie, chromatografie en uitkristallisatie.

Wat is de potentie?
Het verbeteren van scheidingstechnologieën heeft een potentie van 61 Kton CO2 die niet verder is toe te wijzen. Daarnaast heeft chemisch scheiden een potentie van 406 CO2 Kton.

Meer informatie?