Routekaart Chemie

People friendly
Een nieuw concept is om via producten in de gebruiksfase ook de omgeving beter te maken voor de gebruiker van een product. Zulke producten worden meer toegesneden op een gezond leefklimaat voor de mens.

Voorbeelden: Boeing en tapijten
Vliegtuigfabrikant Boeing stelt bijvoorbeeld dat een composiet romp comfortabeler is voor de passagiers dan een aluminium romp. De druk in de cabine is hoger, de luchtvochtigheid is hoger en de ramen zijn groter. Een ander voorbeeld is het filteren van lucht op stofdeeltjes (vanwege allergenen) door een nieuwe tapijtontwerp.