Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Volgens de cradle to cradle-gedachte zijn er twee verschillende manieren om een keten te sluiten: via een biologische en een technische kringloop. Een biologische kringloop betreft materialen die in de natuur (relatief) snel biologisch kunnen worden opgenomen in het natuurlijke ecosysteem. In de technische kringloop wordt gebruik gemaakt van mechanische of chemische recycling.

Wat is de potentie?
Bij de biocycle kan geen potentie worden aangegeven. Bij de technocycle wel. De routekaart onderscheidt eerst de organische techno cycle (potentie: 675 Kton CO2) en de niet-organische techno cycle. De organische techno cycle bestaat vervolgens uit twee mogelijkheden met verschillende potenties:
1) kunststof, met als oplossingen monomeren (potentie: 259 Kton CO2) en polymeren (potentie: 291 Kton CO2), en 
2) niet-kunststof (potentie: 39 Kton CO2) met als oplossing de-vulcanisatie (potentie: 13 Kton CO2).

Verderop in de routekaart worden deze oplossingen verder toegelicht.

Voorbeelden of interessante projecten

  • Een verdiepende studie over depolymerisatie
  • Van afval naar feedstock (zie klapper)
  • Het Ahrend Next Life-programma: door herfabricage van gebruikt meubilair wordt de recyclingketen gesloten. Herfabricage en hergebruik van producten verlengen de gebruiksduur van het meubilair. Dit geldt voor zowel producten als productonderdelen. Zo heeft een Next Life archiefkast 40% minder energieverbruik in de productie nodig dan een nieuwe kast: een aanmerkelijke verbetering van de footprint van het meubel op het milieu.

Meer informatie?