Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Duurzame energie kan zelf opgewekt of ingekocht worden. Het inkopen van duurzame energie gebeurt via GVO’s of via meer directe participatie.   

Wat is de potentie?
Het inkopen van duurzame energie heeft een potentie van 1 Kton CO2. Het meer inkopen van GVO’s heeft een potentie van 199 Kton CO2.

Meer informatie?
Duurzame Energie Nederland (DEN/Agentschap NL)