Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Na gebruik kunnen producten, onderdelen, materialen en mineralen worden ingewonnen om opnieuw te gebruiken. Er zijn verschillende manieren om inzamel-, scheidings- en herwinningsinitiatieven te organiseren. De chemie kan hiervoor de logistiek rondom inwinning samen met ketenpartners te organiseren of zelf de regie over de keten nemen.

Activiteiten rondom inwinnen, demonteren en herwinnen kunnen ook volledig aan de markt worden overgelaten. Partijen zoals Autorecycling Nederland, WeCycle en Nedvang treden dan op als inwinners en scheiders.

Wat is de potentie?
Het verbeteren van het inwinnen heeft een potentie van 58 Kton CO2 plus 687 Kton CO2 wat betreft regie over de keten.

Voorbeelden of interessante projecten

  • In een gesloten keten is een ketenregisseur aanwezig. Een voorbeeld van een gesloten keten is het Buizen Inzamel Systeem (BIS) van Bureau Leidingen die de inname, scheiding en herwinning van watersystemen (o.a. pvc) organiseert. (zie icoon buizeninzamelsysteem)
  • Recycling van aramidevezels (zie icoon Aramidetejin)
  • Een take back-systeem voor chemicaliën van Haskoning Belgium (zie icoon Haskoning)

Meer informatie?