Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Het oprekken en verlengen van de gebruiksfase betekent dat producten langer meegaan en er dus minder (snel) nieuwe producten nodig zijn. Soms kan dit haaks op het huidige businessmodel staan van een bedrijf. Aan de ander kant kan het wel een onderscheidend kenmerk zijn in de markt waardoor dit positief is voor de concurrentiepositie van het bedrijf. Juist kortcyclische producten of producten die in grote mate van smaak afhankelijk zijn, zouden wellicht een korte(re) levensduur moeten krijgen. Het realiseren van een lange technische levensduur gaat in tegen de functionele levensduur van het product..

Er zijn 3 soorten levensduur:

  • Technische levensduur
  • Esthetische levensduur
  • Economische levensduur

Mogelijkheden voor de chemie liggen daarbij in het verlengen van de technische levensduur, verlengen van houdbaarheid. In de bouw worden steeds meer objecten ontworpen op basis van deze drie levenscycli.

Voorbeelden of interessante projecten

  • Toevoeging van polymeren aan rubber waardoor banden minder snel slijten.
  • Door het langer vers houden van voedsel.

Meer informatie?
Deze richting kent twee oplossingen:

  • Scheiden van de technische/esthetische levensduur, potentie: 261 Kton CO2
  • Slijtvast/ self healing/ vers houden, potentie: 17 Kton CO2