Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Biobased materialen zijn op te delen in bekende polymeren: C-switch of nieuwe polymeren die met behulp van biobased bouwstenen worden gebouwd.

Met behulp van biobased bouwstenen kunnen bekende of nieuwe materialen (vooral ook polymeren)worden gemaakt. Hierin worden twee verschillende manieren onderscheiden.

  • C-switch, het vervangen van fossiele bouwstenen voor materialen door een biobased component. Een voorbeeld hiervan is de veel onderzochte vervanging van tereftaalzuur door furanen. Dat kan ook door revival oftewel de inzet van bestaande en bekende biobased materialen zoals cellulose.
  • Nieuwe materialen uit biomassa. Voorbeelden hiervan zijn PHA en PLA.
Wat is de potentie?
Naast de Kton CO2-potentie hebben 100% biobased eindproducten vaak een aantal nieuwe eigenschappen die kansen bieden in de andere markten. De inzet van biobased bouwstenen levert bedrijven verder imagovoordeel, LCA-voordeel, nieuwe eigenschappen als composteerbaarheid en biodegradeerbaarheid, economisch ketenvoordeel en onafhankelijkheid van fossiele grondstoffen.
Biobased materialen hebben een potentie van 120 Kton CO2.
 

Voorbeelden of interessante projecten
Voorbeeld van biofolies van PLA en een nieuwsbericht op website Agentschap NL.  

Meer informatie

Sustainable Biomassa (Agenstchap NL)
Polymeren: http://www.dpivaluecentre.nl/
Cradle to Cradle polymeren: een kennisnetwerk
Copernicus Instituut
Meer over de Biobased Economy
Bio-based, Ecologically Balanced Sustainable Industrial Chemistry (BE-Basic)
Nationaal netwerk met partijen uit alle sectoren relevant voor de biobased economy