Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Biobased bouwstenen zijn chemische bouwstenen die ook uit biomassa kunnen worden gemaakt, veelal op basis van een petrochemisch productieproces. Biobased bouwstenen zijn een eerste stap naar de biobased economy. Het omzetten van petrochemische fossiele grondstoffen naar biobased grondstoffen voor bouwstenen voor chemicaliën en materialen levert direct een besparing op in CO2-uitstoot. Meestal met behoud van dezelfde infrastructuur en zonder grote procesaanpassingen.

Bouwstenen die ook biobased kunnen worden gemaakt, zijn:

  • C1           methanol, methaan, syngas, mierenzuur
  • C2           ethyleen, ethylacetaat, ethanol, glycolzuur, ethyleenglycol, azijnzuur
  • C3           melkzuur, acrylzuur, glycerol, 3-hydroxypropionzuur, propyleen, epichloorhydrine, 1,3 propaandiol, n-propanol, ethyllactaat, isopropanol, propyleenglycol
  • C4           n-butanol, 1,4-butaandiol, iso-butanol, iso-buteen, methylmetacrylaat, barnsteenzuur
  • C5           furfural, 2-methylbuteendizuur (itaconic acid), xylitol, isoprene, glutaminezuur, levulinezuur
  • C6           sorbitol, adipinezuur, lysine, FDCA, isosorbide, D-glucaric-zuur, citroenzuur, caprolactam
  • C7 +        paraxyleen, dicarbonzuren (ook kleiner mogelijk), vetzuurderivaten (meestal)

Wat is de potentie?
Het inzetten van meer biobased grondstoffen heeft  een potentie van 1.149 Kton CO2 .

Voorbeelden of interessante projecten

  • Bio-ethyleen fabriek ICM pijplijn (zie klapper)
  • Presentatie platform groene grondstoffen door Ton Runneboom
  • IEA overzicht biobased chemicaliën

Meer informatie?