Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Via verschillende routes kunnen biobased grondstoffen de basis vormen voor biobased bouwstenen. Biobased grondstoffen zijn onder andere organisch residu, lignines, suikers (bijvoorbeeld uit suikerbiet), algen, vetten en oliën, gras en zetmeel (bijvoorbeeld uit aardappels). De bouwstenen worden ingezet voor materialen en chemicaliën, zoals bijvoorbeeld het polymeer PLA of het polymeer PEF. Ook de inzet van biobased cokes als reductiemiddel is een goed voorbeeld. Andere voorbeelden van bekende routes (platforms) zijn bioraffinage van C6-suikers uit zetmeelgewassen, resulterend in ethanol en diervoeding en bioraffinage tot syngas die afkomstig zijn van lignocelluloseresidu en leiden tot Fischer Tropsch-diesel en nafta.

Wat is de potentie?
Het inzetten van meer biobased grondstoffen heeft  een potentie van 1639 Kton CO2.

 Voorbeelden of interessante projecten

Meer informatie?
Biomassa als grondstof voor materialen en chemicaliën mag niet ten koste gaan van voedselzekerheid in de wereld. Dit kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van niet-eetbare gewassen, door te telen op een locatie waar geen eetbaar gewas kan groeien of door reststromen van eetbare gewassen te gebruiken. Duurzame biomassa is dan ook essentieel bij het inzetten van meer biobased grondstoffen.