Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Door het beter opslaan of transporteren van CO2 is het mogelijk om CO2-uitstoot te verminderen. Na transport wordt CO2 diep onder de grond ingebracht onder voor gas ondoordringbare grondlagen. Dit gaat vaak 2 tot 3 kilometer diep. Lege gas- en olievelden zijn hiervoor zeer geschikt. CCS wordt gezien als een tijdelijke maatregel (75 tot 100 jaar) die nodig is voor de overgangsfase naar een duurzame samenleving. Van nu naar ‘clean’; vanaf daar naar ‘green’.

Wat is de potentie?
De potentie van deze oplossing bedraagt 527 Kton CO2.

Voorbeelden of interessante projecten
Op zee loopt sinds 2004 een kleinschalig, succesvol opslagproject in het zogenaamde K12-B-veld. In dit gasveld wordt CO2 gescheiden van het gas en weer geïnjecteerd in het gasveld. In 2009 is hier 60.000 ton CO2 opgeslagen.

Meer informatie?