Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
CO2-opvang en -opslag zijn geen bronaanpak, maar een symptoombestrijding. CO2 kan later wellicht weer als grondstof gebruikt worden voor fabricage van materialen of als grondstof in agro-food. Vooral op dit deel inzetten is van belang voor het imago van de chemie, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Het hergebruik van CO2 wordt Utilization (U) of Recycling (R) genoemd.

Het huidige (her)gebruik in de wereld bedraagt momenteel 80 Mton CO2 en het is de verwachting dat de vraag naar CO2 zal groeien naar 140 Mton in 2020. In Nederland wordt momenteel circa 0,5 Mton CO2 hergebruikt in de glastuinbouw en voor een aantal processen in de foodindustrie en voor reinigingsproducten. De routekaart onderscheidt drie potentiële mogelijkheden voor inzet van CO2 als grondstof: 1) algenkweek, 2) ingrediënten voor frisdrank en 3) de kassenteelt.

Wat is de potentie?
De potentie van deze oplossingsrichting bedraagt 8 Kton CO2. Verderop in deze richting is te zien dat CO2 als feedstock voor agro een potentie heeft van 77 Kton CO2 en als feedstock voor chemie maar liefst 2999 Kton CO2.

Voorbeelden of interessante projecten
Op de vertakkingen van deze oplossingrichting bevinden zich verschillende voorbeelden en projecten.

  • Een voorbeeld is het project van oliegigant ExxonMobil die investeert in onderzoek naar biobrandstof op basis van algen. (Zie icoon)
  • Industrieel gebruik van CO2

Meer informatie?

  • Verdiepende studie SPPS over potentie CCU