Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
CO2 kan later eventueel als grondstof worden hergebruikt in agrofood. Het hergebruik van CO2 wordt Utilization (U) of Recycling (R) genoemd. Er bestaan vele toepassingen van hergebruik van CO2.

In de voedingsindustrie wordt koolstofdioxide vooral gebruikt vanwege de lage temperatuur en bacteriostatische eigenschappen. Het koolstofdioxide kan hier in verschillende vormen, vast (=droogijs), vloeibaar of gasvormig, worden ingezet als:

  • koel- en cryogeen invriesmiddel
  • inert gas in verpakking van voedingsmiddelen
  • koolzuur in dranken
  • carbonatatie in suikerproces
  • reiniging van voedingsmiddelen
  • verdovings-/ vergassingsmiddel in slachterijen
  • super kritische vloeistofextractie (SC-FE), zoals bij cafeïne-verwijdering koffie 

Wereldwijd wordt momenteel ca. 16 tot 17 Mton CO2 per jaar gebruikt in de voedingsmiddelen­industrie. Dit is een volwassen toepassing die in omvang verwacht wordt te verdubbelen op de langere termijn. Bij geen van deze toepassingen wordt de CO2 vastgelegd. Na hergebruik verdwijnt de CO2 alsnog in de atmosfeer.

Wat is de potentie?
De potentie van deze oplossing bedraagt 77 Kton CO2.

Voorbeelden of interessante projecten
De Engelse scheikundige Joseph Priestley ontdekte rond 1770 een methode om water met koolzuur te verrijken. De Zweed Tobern Bergman probeerde rond diezelfde tijd de vermeende genezende werking van natuurlijk bronwater te imiteren door koolzuur en mineralen aan water toe te voegen. Sindsdien zijn er verschillende soorten frisdranken waar koolzuur aan wordt toegevoegd. (bron: wikipedia)

Een ander voorbeeld van CO2 hergebruik is te vinden bij Yara, een van de grootste leveranciers van hergebruikt zuiver CO2 in de glastuinbouw (zie icoon).