Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
CO2 kan worden ingezet als grondstof in de bouw bijvoorbeeld voor cement. Ook calciumcarbonaat (= kalk) is geschikt als bouwmateriaal. De meeste CO2 ter wereld is opgeslagen als calciumcarbonaat in geologische kalklagen. De vorming van carbonaat mineralen uit CO2 is een belangrijk proces in de koolstofkringloop in de natuur. Minerale carbonatatie is het vastleggen van CO2 als stabiele carbonaat mineralen zoals Dolomiet en Calciet.

Carbonatatie
Een van de verwerkingsprocessen van gesteenten is carbonatatie. Hierbij wordt CO2 uit de lucht opgenomen in (regen)water waarbij het gevormde zuur een reactie aangaat met o.a. metaaloxiden in het gesteente. Daarmee worden carbonanten gevormd. De carbonaten (de aan metaaloxiden gebonden CO2) spoelen weg waardoor het gesteente afslijt/ verweerd.

CO2-binders
Vooral magnesium- en calciumoxiden die voorkomen in silicaathoudende mineralen als olivine, serpentine en basalt zijn goede CO2-binders. Ze komen zoveel in de natuur voor dat in theorie alle CO2 die vrijkomt kan worden vastgelegd in carbonaten. Omdat de gevormde carbonaten stabiel zijn, blijft de CO2 permanent opgeslagen.

Fabricage van silicaten met CO2
De gevormde carbonaten en andere bijproducten kunnen ingezet worden als o.a. bouw- en toeslagmaterialen. Vanwege de stijgende vraag naar (goedkope) bouw- en toeslagmaterialen heeft deze vorm van CO2 hergebruik grote potenties. Dat geldt vooral voor landen die CO2 niet kunnen opslaan of op grote schaal kunnen gebruiken in de aardolie- en aardgaswinning. Ondanks de grote potentie is het toepassen van de techniek op commerciële schaal nog niet mogelijk. De routekaart ziet een oplossing in fabricage van silicaten met CO2 als grondstof.

Wat is de potentie?
Zie verdiepende studie