Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Duurzame energie kan zelf opgewekt of ingekocht worden. Het inkopen van duurzame energie kan door het inkopen van GVO’s (Garanties van Oorsprong). Er zijn enkele voor- en nadelen: 

  • Het verbetert het imago;
  • Het is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • Voldoen aan (zelf opgelegde) doelstellingen (van sector of land);
  • Het kan bijdragen aan (verhandelbaarheid) groene energie opwekking in Europa als vrijwillige ‘groene energie’ markt goed wordt georganiseerd;

Het risico is de perceptie op green washing. Denk aan een voorbeeld waarbij het Noorse waterkracht elektriciteit betreft en er geen enkele kWh groene energie extra wordt opgewekt. Ook bestaat de kans op dubbeltelling, bijvoorbeeld als de Noorse industrie rekent met een eigen energiegrid dat voor groot deel duurzaam is. Daarom is directe koppeling met de bron (in Nederland) en zowel energie- als GVO-inkoop de meest gewenste optie maar vaak iets duurder.

 Wat is de potentie?
Het meer inkopen van GVO’s heeft een potentie van 199 Kton CO2.

Meer informatie?