Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Na exploitatie van een olieveld, is vaak nog zo’n 40% tot 60% van de olie niet winbaar aanwezig. Door het injecteren van CO2 in zo’n ‘uitgeput’ veld wordt de olie gemobiliseerd en kan de opbrengst verhoogd worden. Het CO2 blijft in principe achter. De engelse term is Enhanced Oil Recovery.

Wat is de potentie?
Deze oplossing heeft een potentie van 216 Kton CO2.

Voorbeelden of interessante projecten
Shell International Exploration & Production B.V. en Delft University of Technology (TU Delft) startten een gezamenlijk research project ‘The Recovery Factory’. Het project richt zich op het ontwikkelen van oplossingen en innovatieve technologieën die een grotere hoeveelheid olie en gas uit subsurface reservoirs kunnen ontsluiten. Het project zal ongeveer 6 jaar gaan duren.