Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Nederland heeft een goede uitgangspositie om meer CO2 op te slaan. Nederland kent veel opslagcapaciteit in de vorm van lege gas- of olievelden. Ook is de nodige technische kennis voorhanden: er is bijvoorbeeld al ervaring met aardgasvelden opgedaan. Daarnaast zijn de middelen aanwezig om CCS uit te voeren. Ook is in Nederland het grootste R&D-project op het gebied van CCS ter wereld gehuisvest onder leiding van TNO. Dit komt door de traditioneel aanwezige kennis op het gebied van gas.

Met uitzondering van het Groningen-gasveld is ongeveer 1.600 miljoen ton opslagpotentieel in de gasreservoirs aanwezig. Ter vergelijking: een grote kolencentrale stoot per jaar ongeveer 5 miljoen ton CO2 uit. Het Groningen-gasveld alleen heeft een CO2-opslagpotentieel van ongeveer 7.500 miljoen ton als het veld eenmaal aan het eind van zijn productie gekomen is.

Wat is de potentie?
De potentie van deze oplossing bedraagt 500 Kton CO2.

Voorbeelden of interessante projecten

  • Rotterdam Climate Initiative
    Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) voert een majeur project uit: een nieuw grootschalig opslagproject op zee (ROAD). Het rapport ‘CCS in Rijnmond 2009’ laat zien dat er in 2025 capaciteit zal zijn om jaarlijks 20 miljoen ton CO2 op te slaan tegen 40 tot 70 euro per ton CO2. Dit project wordt ondersteund door E.ON Benelux, Electrabel en GDF Suez. Een eerste Europese subsidie van 150 miljoen euro is gehonoreerd om 1,1 miljoen ton CO2 per jaar af te vangen bij een kolencentrale van E.ON op de Maasvlakte.
  • Nederlandse gasvelden bij uitstek geschikt voor CO2-opslag (zie studie).