Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Het gaat hier om het verminderen van emissie/weglekken van stoffen

Een belangrijk duurzaamheidsaspect van producten is natuurlijk de gezondheid. Dit geldt voor alle flora en fauna en dus ook voor mensen. Toxiciteit is een bekend begrip  en moet aan alle huidige wet- en regelgeving voldoen. Die maken dat bepaalde toevoegingen moeten worden uitgefaseerd. Denk daarbij aan weekmakers uit speelgoed, cadmium uit kratten, formaldehyde uit spaanplaat, etc..

Ook de Cradle to Cradle-filosofie hecht belang aan het meten van toxiciteit. Dit gebeurt via de ABC-X meetmethode die weer resulteert (met andere factoren meegerekend) in een Cradle to Cradle-certificaat. Een Cradle to Cradle-materiaal wordt op 16 verschillende soorten toxiciteit beoordeeld.

Wat is de potentie?
De potentie bedraagt 53 Kton CO2.