Routekaart Chemie

Bedrijven kunnen materialen en producten ontwikkelen die in de gebruiksfase voor een lagere milieu-impact zorgen.

Wat is de potentie?
De potentie is 14 Kton CO2. Verderop in deze vertakking ziet u als oplossing 'duurzame energieopwekking' met een potentie van 198 CO2.