Routekaart Chemie

In 2082, over 80 jaar, is fosfaaterts op. Thermphos wil daarom in 2020 voor 100% gebruikmaken van alternatieven voor fosfaaterts en volgens het cradle-to-cradle principe werken.

Inhoud
Thermphos denkt fosfaaterts te reduceren door gebruik te maken van een retoursysteem. Hierbij kunnen afnemers en gebruikers wereldwijd hun fosfaten retourneren. Ook weet het bedrijf fosfaat terug te winnen uit afval- en rioolwater. Daarnaast haalt het bedrijf fosfaten uit slib en mest geproduceerd in Nederland.

Resultaat en/of potentie voor de chemische sector
Dit project heeft niet per se een grote potentie voor de hele chemische sector maar kan 600.000 ton alternatief fosfaaterst opleveren per jaar. Dit is allemaal afkomstig uit secundaire bronnen.


Klik op de afbeelding voor meer informatie