Routekaart Chemie

Bedrijven kunnen in de ‘pre use fase’ al actie ondernemen om de verbeteringen in de LCA door te voeren. Dit is de fase van het aanmaklen van het product inclusief de grondstoffase. Vaak noemt men deze fase ook 'Cradle to Gate.'

Wat houdt het in?
Bij de pre use fase gaat het om alle stappen vanaf de grondstoffen delven/winnen tot en met de aanvang van gebruik. De chemie heeft uiteraard een bijdrage in deze fase door één of meerdere productiestappen van materialen voor haar rekening te nemen. Ook worden de logistieke distributiestappen meegerekend om bijvoorbeeld de CO2 footprint van een materiaal/product of de embodied energy te bepalen. Dit is de energie die nodig is om dat materiaal/product te maken. Scoping is essentieel in de pre use fase. Dat wil zeggen: welke productiestappen en welke transportstappen neem ik mee in mijn waardebepaling?

Quartzlamp
Een voorbeeld is de quartz lamp voor koplampen in personenauto’s. Voordat een gebruiker voor het eerst zijn of haar  nieuwe auto start en in gebruik neemt, heeft de lamp 12 bewerkingstappen en evenveel distributiestappen, op verschillende continenten op de wereld ondergaan.