Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Procesintensificatie (PI) is het toepassen van nieuwe benaderingswijzen in proces- en installatieontwerp. Dit kan door het combineren van processtappen in één apparaat of procesgang, door het toepassen van nieuwe (geïntensiveerde) unit operations of door een integraal procesherontwerp. Procesintensificatie levert vaak aanmerkelijke voordelen op voor onder meer  proces- en ketenefficiency, kapitaal- en bedrijfskosten, kwaliteit en procesveiligheid.

Wat is de potentie?
De potentie van procesintensificatie bedraagt 1644 Kton CO2.

Voorbeelden of interessante projecten

  • Traxxys: een verdiepende studie naar procesintensivering (zie boven)
  • Actieplan procesintensificatie
  • Roadmap (zie boven)
  • Presentatie van procesintensificatie in de praktijk
  • Dividing wall destillatiekolom (zie icoon)
  • Procesintensivering korte termijn (zie klapper)
  • Procesintensivering lange termijn (zie klapper)
  • Uitbreiding van een aromatenfabriek Exxon Mobil (zie klapper)

 Meer informatie?