Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
De chemie kan ook bijdragen door materialen in de markt te zetten die makkelijk te combineren zijn en geen probleem opleveren om te scheiden of in essentie scheiden makkelijk mogelijk maken. Een voorbeeld is ‘omkeerbare’ lijmmaterialen. Chemie kan helpen om het design van producten te beïnvloeden zodat scheiden na de gebruiksfase veel makkelijker is. Samenwerking met ketenspelers verderop in de keten is daarvoor cruciaal.

Voorbeelden of interessante projecten
Een voorbeeld is de Senso Viva Cafe Eco met 50% gerecycleerd materiaal.