Routekaart Chemie

Reststromen propaan worden momenteel soms relatief laagwaardig ingezet als stookgas. Je kunt de reststromen echter ook opwerken tot propeen en dan als grondstof voor de chemie kunnen gebruiken.

Inhoud
Sinds 2003 is er een propaandehydrogenatiefabriek in operatie in Tarragona, Spanje. In Kallo bij Antwerpen heeft Borealis een fabriek staan die via de Catofin-technologie 250 kton per jaar verwerkt In totaal wordt in de Nederlandse chemie ruim 2.000 Kton propeen gebruikt, waarvan circa 500 kton door bedrijven die niet zijn verbonden met een naftakraker.

Resultaat/ potentie voor de chemische sector
Netto CO2-reductie van 3 ton CO2 per ton propeen. Totaal potentie 1,8 Mton.


Klik op de afbeelding voor meer informatie