Routekaart Chemie

Randvoorwaarden

Internationaal concurrentieniveau
Internationale chemieconcerns opereren daar waar de productieperspectieven het meest gunstig voor hen zijn. Wil Nederland interessant zijn voor deze mondiale spelers, dan zal het aantrekkelijke voorwaarden moeten blijven bieden. Het behouden van de chemie in Nederland is immers van belang voor de nationale werkgelegenheid, export, innovatie, het bruto binnenlands product en kan aanpalende sectoren in Nederland stimuleren een bijdrage te leveren aan verduurzaming. Chemie draagt vanuit haar sterktes bij aan al deze elementen. Een level playing field is dan ook een essentiële voorwaarde voor haar voortbestaan in Nederland.

Collectieve duurzaamheidbelang
De routekaart benadrukt de koppeling tussen het economische belang als randvoorwaarde en het collectieve duurzaamheidbelang. Collectief moeten vooral randvoorwaarden als de beschikbaarheid van grondstoffen en energie tegen concurrerende prijzen en werkbare wet- en regelgeving verder worden georganiseerd.

Level playing field
Een level playing field is belangrijk voor het behoud en verdere ontwikkeling van de chemische industrie. Dat betekent onder meer een aanbod van voldoende energie, CO2 en grondstoffen tegen een concurrerende prijs. Zo ontstaat ook voldoende investeringsruimte voor CO2-reductieprojecten. Voor de industrie zal ook de ontwikkeling van Europees schaliegas belangrijk worden naast de stabiliteit van de stimulering van CO2-arme energieopwekkingtechnieken, milieuwetgeving, groeiruimte voor fabrieken en installaties.

Zonder groei geen investeringsmogelijkheden
Bijdragen aan verduurzaming betekent een sterke reductie van de huidige CO2-uitstoot. De chemie wendt daarvoor een relatief groot deel van haar middelen aan en investeert in innovatieve oplossingen en ontwikkelingen. Wil de sector haar CO2-reductieambitie halen, dan zijn extra investeringen nodig. Deze investeringsbeslissingen worden genomen in een internationale context. Daarom is het zeer belangrijk dat de sector in Nederland een gezond perspectief met groei biedt.

Randvoorwaarden om samen met de overheid aan te werken
De oplossingsbomen kennen ieder hun eigen randvoorwaarden. Daarnaast zijn vanuit de routekaart ook randvoorwaarden opgesteld die de chemie samen met de overheid wil oppakken:

1. Goedkope resources gas
2. Maatschappelijk draagvlak
3. Stappenplannen: hoe om te gaan met lokale weerstand tegen energieprojecten?
4. Klimaatbrief 2050

Meer over deze vier randvoorwaarden leest u hier.

Het volledige hoofdstuk uit de Routekaart Chemie 2030 kunt u hier downloaden.