Routekaart Chemie

Wat houdt het in?
Energiegebruik kan fors worden teruggebracht als bedrijven gebruik maken van fabrieks- en siteoverstijgende oplossingen. Te denken valt aan de uitwisseling van bijproducten, energie, stoom of warmte met de buren. Door het bouwen van nieuwe energie-, warmte- of stoomgrids kan dit een extra boost krijgen. Ook passen bedrijven hergebruik van reststromen en warmte toe. Dit is vooral in de bulkchemieplants interessant vanwege de schaalvoordelen en maken investeringsprojecten rendabel. Fabrieksoverstijgende oplossingen hebben veel potentie om energie-efficiëntie en recycling verder te ontwikkelen.

Wat is de potentie?
Restgebruik splist zich in verschillende oplossingen: eigen gebruik (potentie: 6 Kton CO2) en gebruik van restenergie van derden. Deze laatste mogelijkheid is onder te verdelen in warmte (potentie: 384 Kton CO2), waste ofwel afval (potentie: 267 Kton CO2) en biobased afval.

Voorbeelden of interessante projecten

  • Het Groene Net in Limburg: restwarmtegebruik (Zie icoon)
  • CO2 delen met buren: Waterstoffabriek Airproducts H2 plant (Zie klapper)

Meer informatie?