Routekaart Chemie

Bedrijven kunnen ervoor zorgen dat ze de technische en/of esthetische levensduur van een product verlengen.

Technische levensduur verlengen
Met technische levensduur wordt bedoeld de periode van gebruik van het product totdat het product versleten is en niet meer (goed) functioneert. Het verminderen van slijtage, het minder snel teruglopen van eigenschappen zijn allemaal voorbeelden van het verlengen van de technische levensduur.